1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

Hírek

Közgyűlési meghívó

2013.10.24.

Amennyiben az első közgyűlés nem határozatképes, úgy az alábbi változatlan napirenddel megtartandó, megismételt közgyűlés a megjelentek és képviseltek számától függetlenül, határozatképes.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2013. november 12., 16.30 óra
Helye: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. IV. emelet

A közgyűlés napirendje:

 1. Az Igazgatótanács és a végelszámoló beszámolója a 2013. 06. 25-i közgyűlése óta eltelt magánpénztári tevékenységéről, tisztségviselő 2013. 07-08. havi eseti tiszteletdíj elfogadása.
 2. A magánpénztári ágazat tevékenységét lezáró, 2013. 08. 31-i fordulónapra vonatkozó önkéntes ági, magánági, valamint egyesített éves beszámoló, (az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság jelentése, könyvvizsgálói és aktuáriusi jelentés) elfogadása.
 3. A magánpénztári ágazat végelszámolási nyitó mérlegének elfogadása.
 4. A magánpénztári ágazat rövid távú és hosszú távú pénzügyi terveinek elfogadása.
 5. Az alapszabály módosítása.
 6. Vagyonkezelés
  1. Az önkéntes ági Befektetési Politika módosítása, a VPR szabályzat megszüntetése.
  2. Tájékoztatás a magán ági Befektetési Politika és a VPR szabályzat módosításáról. 
 7. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete határozatának ismertetése.
 8. Egyéb.

A napirendhez tartozó előterjesztések 2013. november 8. napjától a Pénztár székhelyén (1051 Budapest, József nádor tér 5-6. IV. emelet) tekinthetők meg munkanapokon 9-16 óra között.

A pénztártagok regisztrációja a közgyűlés előtt 30 perccel kezdődik a közgyűlés helyszínén.

A közgyűlésen a tagot meghatalmazott is képviselheti, a meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni – azon fel kell tűntetni annak tényét, ha az a megismételt közgyűlésre is vonatkozik – s annak eredeti példányát a regisztráció során le kell adni.

Budapest, 2013. október 22.

Aranykor Nyugdíjpénztár 
Önkéntes ági Igazgatótanács és Magánági végelszámoló